Integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på barlastudden.se. Barlastudden Sea Port AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Barlastudden Sea Port AB. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:
På barlastudden.se kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att kunna använda en tjänst eller fylla i och skicka in ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

Kundinlogg:
När du blir kund hos oss kommer vi att skapa ett konto till dig på barlastudden.se. Här kan du som kund logga in och boka upptagning och sjösättning av din båt, du kan också själv ändra dina uppgifter som vi har registrerat. Dom uppgifter vi registrerar i samband med att du blir kund hos oss är:

För- och efternamn
Mobiltelefon nummer
E-post
Information om din båt

Exempel på information som inhämtas:

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson
  • Företagsadress/fakturaadress
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?
Barlastudden Sea Port AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:
Kontaktformulär
När man önskar att prova en produkt eller tjänst
Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas
För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
För att kunna sända relevant information
För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på barlastudden.se lagras i vårt CRM-system, som används till automatiserad marknadsföring.

Samarbetspartner
Barlastudden Sea Port AB använder ett flertal tjänster från Google, bland annat för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Barlastudden Sea Port AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Barlastudden Sea Port AB´s vägnar.

Rättigheter
Som användare av Barlastudden Sea Port AB´s webbplats, barlastudden.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Barlastudden Sea Port AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt
Barlastudden Sea Port AB, Barlastgatan 11, 593 31 Västervik
Tel: 070 – 33 20 474
Skicka ett e-postmeddelande