Barlastudden Sea Port AB > Bryggplats
Menu

070-33 20 474info@barlastudden.se

Bryggplatser

Vi erbjuder bryggplatser till våra medlemmar i mån av plats. När det är fullt tillämpar vi kösystem.

Lediga bryggplatser = Gröna

1 - 24 = 8 x 3 m

26 - 49 = 10 x 3,5 m

50 - 76 = 16 x 4 m